Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van PBP Research B.V. (handel in Pointer Brand Protection) (“Ons”, “Wij” of “Aanwijzer”). Dit privacybeleid behandelt gegevens die we online verwerken over personen, gerelateerd aan de services die we onze klanten bieden.
Onze statutaire zetel bevindt zich aan de Zekeringstraat 17A, 1014 BM, Amsterdam, Nederland. Ons KvK-nummer is 54875625.

DIENSTEN VAN POINTER
Pointer is een toonaangevende leverancier van online merkbeschermingsdiensten. We zijn gespecialiseerd in het monitoren van openbare gegevens die beschikbaar zijn op internet om merkeigenaren te helpen bij het maken van risicoanalyses en het prioriteren van zaken. Wij richten ons erop om onze klanten een overzicht te geven van de wereldwijde online markt voor producten die vallen onder de reikwijdte van hun intellectuele eigendomsrechten.

VERZAMELDE (PERSOONLIJKE) INFORMATIE
Wij verzamelen direct en indirect gegevens op basis van online beschikbare informatie. De gegevens kunnen betrekking hebben op persoonlijke informatie, op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, of niet-persoonlijke informatie. Dergelijke gegevens kunnen zijn:
a) De naam van een persoon, een gebruikersnaam, alias of andere identificerende informatie;
b) Alle informatie gepubliceerd via de naam en / of gebruikersnaam, alias of andere identificerende informatie van een persoon;
c) informatie met betrekking tot het beroep of bedrijf van een persoon;
d) het IP-adres gerelateerd aan activiteiten van een individuele online partij, inclusief maar niet beperkt tot de hostingprovider van een website;
e) de locatie van een persoon of de serviceprovider die het individu gebruikt om informatie te publiceren;
f) Alle andere (grafische) informatie gepubliceerd door een persoon en / of gegevens gegenereerd door een dergelijke publicatie op haar eigen website of de website van een derde partij; en
g) Alle gegevens betreffende personen die mogelijk het intellectuele eigendom van onze klanten hebben geschonden.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We richten ons op het beschikbaar stellen van technologieën die onze klanten in staat stellen om op een precieze en effectieve manier te handelen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Pointer verzamelt persoonlijke informatie om tijdige service aan zijn klanten te bieden. We willen inzicht geven in het online aanbod van producten gerelateerd aan merken. Voor dit doel voert Pointer analyses uit op basis van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens om rapporten en statistieken samen te voegen.
We kunnen, en waarschijnlijk zullen, persoonlijke informatie bijvoegen over personen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Wij moedigen onze klanten en derden aan om te handelen in overeenstemming met dezelfde richtlijnen als uiteengezet door Pointer in dit privacybeleid. Verder kan Pointer worden verplicht om de persoonlijke informatie aan anderen te verstrekken om te voldoen aan (wettelijke?) Wettelijke verplichtingen, inclusief die van derden zoals wetshandhaving.
Naast het delen van persoonlijke informatie met onze klanten of met derden, maken dezelfde gegevens ook deel uit van het vermogen van het bedrijf.

VEILIGHEID
Pointer heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, openbaarmaking of alle andere onwettige vormen van verwerking.

CONTACT
Individuen kunnen op verzoek een inzicht krijgen als hun persoonlijke gegevens zijn verwerkt. Dergelijke verzoeken kunnen worden gestuurd naar info@pointerbp.com. Een verzoek wordt meestal binnen 12 weken verwerkt. Houd er rekening mee dat Pointer op elk moment een dergelijk verzoek kan weigeren om de belangen van zijn klanten of enige andere derde partij te beschermen overeenkomstig artikel 13 (g) Richtlijn 95/46 / EG.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid in de toekomst kan worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen beschikbaar worden gemaakt op onze website (www.pointerbrandprotection.com). Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@pointerp.com.

Pointer Brand Protection © 2019 All rights reserved